Podatki

MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY

Wydział Finansowy
87-500 Rypin, ul. Warszawska 40; II piętro 


Księgowość podatkowa pokój 207, tel. 54 280 9646

W  sprawie psów zapraszamy do pokoju 108

GODZINY PRZYJMOWANIA
 
godz. 7.30 - 16.00 poniedziałek, wtorek
godz. 7.30 - 15.30 środa, czwartek
godz. 7.30 - 14.30 piątek


DO POBRANIA:


Podatki 2022

W roku 2022 stawki podatku od środków transportowych nie uległy zmianie, obowiązują z roku 2020.

Podatek rolny na rok 2022 na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20.10.2021 r. wynosi 61,48 zł za 1 dt (podatek rolny powyżej ha fizycznego lub ha przeliczeniowego wynosi 61,48 zł x 2,5 = 153,70 zł z ha przeliczeniowego; podatek rolny do 1 ha wynosi 61,48 zł x 5 = 307,40 zł z ha).

Podatek leśny na rok 2022 na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20.10.2021 roku wynosi 212,26 zł za 1m³ (212,26 zł x 0,220 = 46,70 zł z ha).  

W roku 2022 stawki podatki od nieruchomości zostały zmienione Uchwałą Nr XXXIX/249/2021 Rady Miasta Rypin z dnia 28 października 2021 roku.


Podatki 2021

W roku 2021 stawki podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych nie uległy zmianie, obowiązują z roku 2020.

Podatek rolny na rok 2021 na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wynosi 58,55 zł za 1 dt (podatek rolny powyżej ha fizycznego lub ha przeliczeniowego wynosi 58,55 zł x 2,5 = 146,38 zł z ha; podatek rolny do 1 ha wynosi 58,55 zł x 5 = 292,75 zł z ha).

Podatek leśny na rok 2021 na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20.10.2020 roku wynosi 196,84 zł za 1m³ (196,84 zł x 0,220 = 43,30 zł z ha).  
Podatki 2020

Stawki podatku od nieruchomości

Stawki podatku od środków transportowych

Stawki podatku leśnego

Stawki podatku rolnego

Podatki 2019

Stawki podatku od nieruchomości

Stawki podatku od środków transportowych zwolnień w tym podatku

Formularze Obowiązują od 1.07.2019

Podatek od nieruchomości

DN-1 (1059kB) pdf

DN-1 (258kB) excel

ZDN-1 Załącznik do deklaracji DN-1 (96kB) excel

ZDN-2 Załącznik do deklaracji DN-1 (100kB) excel

IN-1 (1027kB) pdf

Podatek rolny

DR-1 (927kB) pdf

DR-1 (261kB) excel

ZDR-1 Załącznik do deklaracji DR-1 (96kB) excel

ZDR-2 Załącznik do deklaracji DR-1 (97kB) excel

IR-1 (907kB) pdf

Podatek leśny

DL-1 (814kB) pdf

IL-1 (793kB) pdf

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formularze Obowiązujące do 30.06.2019

Podatek od nieruchomości

DN-1 deklaracja (157kB) word
DN-1 deklaracja (539kB) pdf
IN-1 (113kB) word
IN-1 (506kB) pdf
ZN-1A (56kB) word
ZN-1A (244kB) pdf
ZN-1B (111kB) word
ZN-1B (373kB) pdf
ZN-1C (59kB) word
ZN-1C (304kB) pdf


Podatek rolny


DR-1 deklaracja (147kB) word
DR-1 deklaracja (465kB) pdf
IR-1 (97kB) word
IR-1 (398kB) pdf
ZR-1A (28kB) word
ZR-1A (309kB) pdf
ZR-1B (98kB) word
ZR-1B (296kB) pdf
ZR-1C (59kB) word
ZR-1C (304kB) pdf


Podatek leśny

DL-1 deklaracja (98kB) word
DL-1 deklaracja (368kB) pdf
IL-1 (79kB) word
IL-1 (332kB) pdf
ZL-1A (54kB) word
ZL-1A (242kB) pdf
ZL-1B (66kB) word
ZL-1B (259kB) pdf
ZL-1C (60kB) word
ZL-1C (303kB) pdf


Podatek od środków transportowych


Deklaracja na podatek od środków transportowych (1770kB) pdf
Załącznik do Deklaracji na podatek od środków transportowych (466kB) pdf


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podatki 2018

Stawki podatku od nieruchomości

Stawki podatku od środków transportowych zwolnień w tym podatku


Formularze

Podatek od nieruchomości

DN-1 deklaracja (157kB) word
DN-1 deklaracja (539kB) pdf
IN-1 (113kB) word
IN-1 (506kB) pdf
ZN-1A (56kB) word
ZN-1A (244kB) pdf
ZN-1B (111kB) word
ZN-1B (373kB) pdf
ZN-1C (59kB) word
ZN-1C (304kB) pdf


Podatek rolny


DR-1 deklaracja (147kB) word
DR-1 deklaracja (465kB) pdf
IR-1 (97kB) word
IR-1 (398kB) pdf
ZR-1A (28kB) word
ZR-1A (309kB) pdf
ZR-1B (98kB) word
ZR-1B (296kB) pdf
ZR-1C (59kB) word
ZR-1C (304kB) pdf


Podatek leśny

DL-1 deklaracja (98kB) word
DL-1 deklaracja (368kB) pdf
IL-1 (79kB) word
IL-1 (332kB) pdf
ZL-1A (54kB) word
ZL-1A (242kB) pdf
ZL-1B (66kB) word
ZL-1B (259kB) pdf
ZL-1C (60kB) word
ZL-1C (303kB) pdf


Podatek od środków transportowych


Deklaracja na podatek od środków transportowych (1770kB) pdf
Załącznik do Deklaracji na podatek od środków transportowych (466kB) pdf--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PODATKI 2017

Stawki podatku od nieruchomości

Stawki podatku od środków transportowych zwolnień w tym podatku


Formularze 2017

Deklaracja na podatek od środków transportowych (1770kB) pdf
Załącznik do Deklaracji na podatek od środków transportowych (466kB) pdf


Wniosek podatnika o przeksięgowanie nadpłaty (189kB) pdf

Oswiadczenie podatnika na poczet jakie zobowiazania dokonuje wpłaty (45kB) pdf

Informacja Podatek rolny i Podatek leśny (14kB) pdf

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PODATKI 2016


Stawki podatku od nieruchomości

Stawki podatku od środków transportowych zwolnień w tym podatku

Stawki podatku rolnego

Stawki podatku leśnego

Stawki opłat od posiadania psówFormularze 2016

Wniosek podatnika o przeksięgowanie nadpłaty (189kB) pdf
Oswiadczenie podatnika na poczet jakie zobowiazania dokonuje wpłaty (45kB) pdf


UWAGA – WAŻNE DLA PODATNIKÓW

W związku z opublikowaniem w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego stawki podatkowej w podatku od nieruchomości od gruntów pozostałych (w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego) w brzmieniu odmiennym od uchwalonego przez Radę Miasta Rypin, zgodnie z treścią art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz 849 ze zm.) w roku podatkowym 2016 na terenie miasta Rypin obowiązywała będzie stawka obowiązująca w roku 2015 r. - tj. 0,25 zł/m2.

Prosimy o uwzględnienie powyższej treści w składanych deklaracjach podatkowych.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PODATKI 2015


Stawki podatku od nieruchomości

Stawki podatku od środków transportowych zwolnień w tym podatku

Stawki podatku rolnego

Stawki podatku leśnego

Stawki opłat od posiadania psów

FORMULARZE 2015r.

Deklaracja Podatek Leśny (97kB) word
Dekleracja Podatek Rolny (3356kB) pdf
Deklaracja Podatek Od Nieruchomości (376kB) pdf
Informacja o Nieruchomościach, Obiektach Budowlanych, Gruntach i Lasach (1620kB) pdf

Wniosek podatnika o przeksięgowanie nadpłaty (189kB) pdf
Oswiadczenie podatnika na poczet jakie zobowiazania dokonuje wpłaty (45kB) pdf

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PODATKI 2014

Stawki podatku od nieruchomości

Stawki podatku od środków transportowych zwolnień w tym podatku

Stawki podatku leśnego

Stawki podatku rolnego

Stawki opłat od posiadania psów

FORMULARZE 2014r.

Deklaracje:DL-1,DL-1A,DN-1,DN-1A,DR-1,DR-1A,DR-1B,INRL-1

Deklaracja:DT-1 (2282kB) pdf

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PODATKI 2013

Stawki podatku od nieruchomości

Stawki podatku od środków transportowych zwolnień w tym podatku

Stawki podatku leśnego

Stawki podatku rolnego

Stawki opłat od posiadania psów

FORMULARZE 2013r.

Deklaracje:DL-1,DL-1A,DN-1,DN-1A,DR-1,DR-1A,DR-1B,INRL-1

Deklaracja:DT-1 (2282kB) pdf

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PODATKI 2012

Stawki podatku od nieruchomości

Stawki podatku od środków transportowych zwolnień w tym podatku

Stawki podatku leśnego

Stawki podatku rolnego

wysokości opłat targowych na terenie miasta Rypina

Stawki opłat od posiadania psów

 

FORMULARZE 2012r.

Deklaracje:DL-1,DL-1A,DN-1,DN-1A,DR-1,DR-1A,DR-1B,INRL-1

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PODATKI 2011

Stawki podatku od nieruchomości

Zmiany uchwały Nr XXXVI/357/09 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Stawki podatku od środków transportowych zwolnień w tym podatku

Stawki podatku leśnego

Stawki podatku rolnego

Stawki opłat od posiadania psów

Opłata prolongacyjna

 

FORMULARZE 2011r:

Deklaracja na podatek rolny (2724kB) pdf

Deklaracja na podatek leśny (3810kB) pdf

Deklaracja na podatek od nieruchomości (2071kB) pdf

Informacja o nieruchomościach, obiektach budowlanych, gruntach i lasach (1201kB) pdf

Ankieta Rejestracji Psa (231kB) word

metryczka


Wytworzył: Marcin Żebrowski (21 listopada 2007)
Opublikował: Marcin Żebrowski (22 listopada 2007, 12:02:47)

Ostatnia zmiana: Marcin Żebrowski (10 stycznia 2022, 08:32:27)
Zmieniono: zmiana linku w uchwale

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 28426